1인칭 단수 - ny aho
2인칭 단수 - ny anao
3인칭 단수 - ny azy

1인칭 복수 - ny anay
1인칭 복수 - ny antsika
2인칭 복수 - ny anareo

3인칭 복수 - ny azy


Posted by 활활이